Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 05/04/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài GònThánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 05/04/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi"

0 nhận xét :