Thánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 05/04/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài GònThánh lễ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam 05/04/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Thiên Chúa Đấng Cứu Độ tôi"

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes