Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, thứ ba 04.04.2017: Chúa mang lấy tội lỗi chúng ta để cứu độ chúng ta

0 nhận xét :