Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Mouth Off (VOA)Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Có nhiều câu nói trong tiếng Anh có liên quan tới các bộ phận cơ thể. Liệu câu này có liên quan tới việc làm “trật miệng” ai đó không?

“To mouth off” có nghĩa là nói hỗn hay giận dữ với ai đó có vai vế, quyền chức hơn mình, ví dụ như cha mẹ hay sếp. Những đứa trẻ “mouth off” với cha mẹ chúng có thể sẽ bị phạt. Cụm từ này cũng có thể có nghĩa là phàn nàn về điều gì đó mà không nghĩ trước xem lời lẽ của mình có thể xúc phạm ai đó không. “Mouthing off” thường không phải là một ý kiến hay.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes