Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpTĩnh Tâm Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_ www.dcctvn.org
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19, 14)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes