Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2017 II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpTĩnh Tâm Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2017 II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19, 14)

0 nhận xét :