Tĩnh Tâm Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2017 II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu GiúpTĩnh Tâm Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua Mùa Chay 2017 II - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng.” (Mt 19, 14)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes