Đài phát thanh Vatican, Chúa nhật 21.05.2017



Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Mẹ nhỏ lại để Chúa lớn lên
- Ý nghĩa của biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
- Các Đức Giáo Hoàng và bí mật thứ 3 của Fatima

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes