Đài phát thanh Vatican, thứ ba 16.05.2017


Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin 
- Cuộc phóng vấn Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Fatima về Roma
- Các nữ tu Dòng Chúa Chiên Lành giúp các phụ nữ Thái Lan
- Quan điểm của Kitô giáo về cái chết

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes