Đài phát thanh Vatican, thứ tư 31.05.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ tư 31.05.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Hội nghị đại kết của Dòng Camilianum
- Gương hoán cải và tận tụy phục vụ của người đàn ông Tây Ban Nha
- Canh tân cách trình bày về tội

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes