Bài Giảng Thánh lễ Công lý & Hòa bình ngày 28/05/2017 - Lm. Trịnh Ngọc Hiên, DCCT Mẹ Hằng Cứu Giúp Mẹ Hằng Cứu Giúp
Bài Giảng Thánh lễ Công lý & Hòa bình
Ngày Truyền thông Thế giới
Ngày 28/05/2017
Lm. Trịnh Ngọc Hiên, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes