Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 12 - 17/05/2017Tin Công giáo Việt Nam: từ 12 - 17/05/2017 
1. TGP. Hà Nội: Suy tôn Mẹ Fatima tại Giáo xứ Chính Tòa 
2. GP. Bùi Chu: Văn Lý mừng ngôi thánh đường 100 tuổi
3. GP. Hải Phòng: Hội Doanh nhân Đại hội nhiệm kỳ II 
4. GP. Ban Mê Thuột: Kỷ niệm 8 năm tấn phong Giám mục của Đức Cha Giáo Phận
5. GP. Phan Thiết: Thánh lễ Ban bí tích Thêm sức
Bản tin có sử dung tư liệu từ website các Giáo phận.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes