Chúa Chiên Lành - Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCTBài giảng Thánh Lễ Chúa nhật IV Mùa Phục Sinh
Tại Gx. Thái Hà
Chúa Chiên Lành
Lm. Giuse Ngô Văn Kha

0 nhận xét :