Chúa Nhật V Phục Sinh A 17g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn - 14/05/2017Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống (Ga, 14, 6)
Chúa Nhật V Phục Sinh A 17g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn dcctvn.org 14/05/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes