Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 20/05/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. thần trí tôi hớn hở vui mừng.Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47)
Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 20/05/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes