Lời Hằng Sống Thứ Ba tuần VI Phục Sinh: KHÔNG ĐÓN NHẬN CHÚA LÀ SAI LẦM CỦA THẾ GIANLời Hằng Sống Thứ Ba tuần VI Phục Sinh: KHÔNG ĐÓN NHẬN CHÚA LÀ SAI LẦM CỦA THẾ GIAN

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes