LHS Thứ Năm 25.05.2017: CHÚA VỀ TRỜILời Hằng Sống
Thứ Năm 25.05.2017
Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :