Lời Hằng Sống Chúa Nhật 28.05.2017: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜILời Hằng Sống
Chúa Nhật 28.05.2017
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :