Lời Hằng Sống Chúa Nhật VI Phục Sinh: CHÚA THÁNH THẦN LÀ THẦN CHÂN LÝLời Hằng Sống 
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :