Lời Hằng Sống Chúa Nhật VI Phục Sinh: CHÚA THÁNH THẦN LÀ THẦN CHÂN LÝLời Hằng Sống 
Chúa Nhật VI Phục Sinh
Linh Mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes