Lời Hằng Sống Thứ Ba 30. 05. 2017: THÔNG CHIA VINH QUANG VỚI CHÚALời Hằng Sống
Thứ Ba 30.05.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ

0 nhận xét :