Lời Hằng Sống Thứ Bảy 13.05.2017: AI THẤY THẦY LÀ XEM THẤY CHALời Hằng Sống
Thứ Bảy 13.05.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :