Lời Hằng Sống Thứ Hai 08.05.2017: TA LÀ CỬA CHUỒNG CHIÊNLời Hằng Sống
Thứ Hai 08.05.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :