Lời Hằng Sống Thứ Hai 29.05.2017: HÃY CAN ĐẢM LÊNLời Hằng Sống
Thứ Hai 29.05.2017
Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :