Lời Hằng Sống Thứ hai tuần VI Phục Sinh: SỰ THẬT LÀ THIÊN CHÚA
Lời Hằng Sống Thứ hai tuần VI Phục Sinh: SỰ THẬT LÀ THIÊN CHÚA
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :