Lời Hằng Sống Thứ Tư 10.05.2017: TA LÀ SỰ SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIANLời Hằng Sống
Thứ Tư 10.05.2017
Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes