Sứ điệp Tin Mừng Thánh Ga 13:16-20Sứ điệp Tin Mừng Thánh Gioan 13:16-20 do Lm. Emmanuel Hứa Văn Đào, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes