Sứ điệp Tin Mừng Thánh Ga 16:29-33Sứ điệp Tin Mừng Thánh Gioan 16:29-33 do Lm. An-tôn Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes