Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 03 - 09/05/2017: Câu chuyện phép lạ của Thánh Piô tại Rumani• Cuộc sống hiền lành và phục vụ
• Lắng nghe khát vọng trong trái tim con người
• Chúa có thể làm mềm những con tim chai đá
Bên cạnh đó là câu chuyện phép lạ của Thánh Piô tại Rumani.

0 nhận xét :