Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 16 - 22/05/2017: Câu chuyện phép lạ Fatima
Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 16 - 22/05/2017: Câu chuyện phép lạ Fatima

• Thánh Thần giúp hiệp nhất, còn ý thức hệ gây chia rẽ
• Tình yêu của Chúa là vô điều kiện, chứ không như tình yêu của thế gian
• Bình an của Chúa Giêsu là đích thực, bình an của thế gian chỉ là thuốc gây mê
• Chúa đồng hành cùng con trên từng bước đường đời
Bên cạnh đó là Câu chuyện phép lạ Fatima.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes