Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 11.05.2017: Chúa đồng hành cùng con trên từng bước đường đờiThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 11.05.2017: Chúa đồng hành cùng con trên từng bước đường đời

0 nhận xét :