Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.05.2017: Xin ơn bình an nội tâm


Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 16.05.2017: Xin ơn bình an nội tâm

0 nhận xét :