Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18.05.2017: Đón nhận tình yêu, trao tặng niềm vuiThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 18.05.2017: Đón nhận tình yêu, trao tặng niềm vui

0 nhận xét :