Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.05.2017: Thánh Thần giúp hiệp nhất, còn ý thức hệ gây chia rẽThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.05.2017: Thánh Thần giúp hiệp nhất, còn ý thức hệ gây chia rẽ

0 nhận xét :