Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 22.05.2017: Chúa Thánh Thần là vị khách dịu ngọt của tâm hồnThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 22.05.2017: Chúa Thánh Thần là vị khách dịu ngọt của tâm hồn

0 nhận xét :