Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 23.05.2017: Vượt lên lối sống an toàn, ra đi loan báo niềm vui

0 nhận xét :