Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 29.05.2017: Không lắng nghe Thần Khí, đức tin chúng ta sẽ lạnh giáThánh lễ tại nhà nguyện Marta, 29.05.2017: Không lắng nghe Thần Khí, đức tin chúng ta sẽ lạnh giá

0 nhận xét :