Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: In over your head (VOA)Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Thành ngữ sau đây nghe có vẻ không an toàn lắm. Câu này có nghĩa là có người bị lộn ngược đầu phải không? 

“To be in over your head” có nghĩa là bạn bị rơi vào một tình huống quá khó. Hãy tưởng tượng bạn ở dưới nước và nước ngập quá đầu. Vậy tức là bạn rơi vào chỗ nước “cao hơn đầu bạn” đúng nghĩa đen. Thành ngữ này bắt nguồn từ đó. Bạn có thể bị “in over your head” nếu rơi vào tình huống quá khó, hoặc bạn chưa chuẩn bị kỹ để làm điều gì đó.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes