Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: To Fall Through the Cracks (VOA)Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Ngã không vui chút nào. Bạn có thể bị đau. Và “falling through the cracks” nghe có vẻ còn tồi tệ hơn. Nhưng câu nói này có phải thực sự có nghĩa là “rơi qua khe nứt” như vậy không?

Khi có gì đó “falls through the cracks” thì có nghĩa là nó bị quên lãng hay bỏ qua. Trong ví dụ trên, Anna đã quá bận và quên mất đọc kịch bản. Thông thường chúng ta dùng câu này cho những vấn đề nghiêm trọng, ví dụ nói về những người bị mất phương hướng hoặc bị lãng quên trong một môi trường hay cơ chế rộng lớn. Ví dụ nhiều người vô gia cư có vấn đề về tâm thần bị lãng quên và không được giúp đỡ.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes