Tôn giáo hợp nhất tìm cách giải quyết nạn bạo lực trẻ em



Tôn giáo hợp nhất tìm cách giải quyết nạn bạo lực trẻ em

Có khoảng 430 nhà lãnh đạo các tôn giáo hàng đầu trên thế giới và các trẻ em đến từ 70 Quốc gia cùng với nhiều đại của các tổ chức quốc tế, đã tập trung tại Thành phố Panama để nghiên cứu về những cách thức, hành động cần thiết bảo vệ các trẻ em khỏi băng đảng bạo lực, tội phạm có tổ chức và chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Hội nghị cũng sẽ xem xét những cách để chấm dứt việc bóc lột tình dục và lạm dụng trẻ em.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes