Thánh lễ phong thánh cho Jacinta và Francisco tại FatimaTrực tiếp: Thánh lễ phong thánh cho Jacinta và Francisco tại Fatima

INTERNATIONAL SOUND Pope Francis celebrates Holy Mass with the canonization of the little shepherds Jacinta and Francisco.

0 nhận xét :