Đài phát thanh Vatican, thứ ba 06.06.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ ba 06.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Tại sao các vụ khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan tiếp tục?
- Đạo lý Hội Thánh Công Giáo về thưởng phạt sau khi chết

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes