Đài phát thanh Vatican, thứ năm 01.06.2017

Đài phát thanh Vatican, thứ năm 01.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Lòng chung thủy của cặp vợ chồng Pháp
- Đức tin: danh và thực

0 nhận xét :