Đài phát thanh Vatican, thứ năm 08.06.2017Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Chân dung nữ Chân Phước Dòng ba Đaminh
- Thiên Chúa nói tiếng gì?

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes