Đài phát thanh Vatican, thứ năm 29.06.2017
Đài phát thanh Vatican, thứ năm 29.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Gặp Đức Giáo Hoàng
- Lòng nhân lành của Đức Mẹ đối với các bệnh nhân
- Tâm điểm Giêsu

0 nhận xét :