Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 30.06.2017Đài phát thanh Vatican, thứ sáu 30.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Đức Thánh Cha chủ sự Thánh Lễ làm phép dây Pallium nhân ngày lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ
- Thánh vịnh 89 phần 2: Nhớ lại lời hứa của Thiên Chúa trong thời đau buồn đối với nền quân chủ Đavít

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes