Đài phát thanh Vatican, thứ tư 07.06.2017Đài phát thanh Vatican, thứ tư 07.06.2017

Chương trình hôm nay gồm có:
- Bản tin
- Đền Thờ Đức bà Cả
- Cuộc trở lại Công Giáo của một nữ quân nhân hộ lý người Nga
- Giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước về tội

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes