Bài Giảng Chủ Nhật 18/06/2017: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - CĐCGVN Tây Úc


Bài Giảng Chủ Nhật 18/06/2017: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô - CĐCGVN Tây Úc

0 nhận xét :