Bài giảng thánh lễ Công lí và Hòa bình tại Thái Hà: ĐỪNG SỢ - Lm, Ngô Văn Kha, DCCTBài giảng Thánh lễ Công lí và Hòa bình
Lm, Ngô Văn Kha, DCCT
Ngày 25.06.2017

0 nhận xét :