Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 09 - 16/06/2017Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 09 - 16/06/2017
1. GP. Bùi Chu: Lễ khai mạc khoá đào tạo huynh trưởng TNTT
2. GP. Bắc Ninh: Khai mạc khóa chuyên biệt sư phạm Thánh Kinh và Giáo Lý III
3. GP. Thái Bình: Giáo Xứ Nghĩa Chính Tổ Chức Đại Hội Thể Thao Cấp Giáo Xứ
4. GP. Hải Phòng: Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Xâm Bồ
5.Gp. Phan Thiết: 5000 TNTT Phan Thiết quây quần bên Mẹ Tàpao
Bản tin có sử dụng tư liệu website của các giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes