Bản tin Công giáo Việt Nam: ngày 30/05 - 02/06/2017Bản tin Công giáo Việt Nam: từ ngày 30.05 - 02.06.2017
1. TGP. Hà Nội: Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội bế giảng năm học 2016 - 2017
2. GP. Thái Bình: Lễ Giã hoa - mùa Hoa năm 2017
3. GP. Đà Lạt: Đại lễ truyền chức Giám mục
4.GP. Xuân Lộc: Thánh lễ tấn phong Giám mục Phụ tá Xuân Lộc
5. TGP. Sài Gòn: Thánh lễ truyền chức Phó tế
Bản tin có sử dụng tư liệu website của các giáo phận

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes