Các Thánh Tử Đạo Tiên Khởi - The First Christian Martyrs“Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi”. (Pl 1, 21).

Video được trích từ bộ phim Quo Vadis (2001)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes