Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài gòn dcctvn.org 11/06/2017

0 nhận xét :